Information

Nyheter från föreningen

Här under hittar ni löpande information som rör vår förening.

ANSLAGSTAVLA


Slutavläsning el vid flytt

Slutavläsning av el sker per automatik om mäklaren har skickat in papperna till SBCs portal eller per post. I annat fall får du själv ta kontakt med SBC och meddela din flytt.


Odlingslådorna: 

Ann-Charlotte Olai har ansvaret för våra odlingslådor.

Är det så att ni eventuellt vill odla eller har föslag på vad som kan odlas i dessa lådor tar ni kontakt med Ann-Charlotte på e-post, ann-charlotte.olai@lund.se

Det står fritt att plocka och skörda av det som odlas.


Beställning av nycklar och taggar

Från och med den 1 augusti är det Mikael Jönsson som har hand om beställning av extranycklar och taggar.

Ni skickar mail om er beställning till kontakt@thulepark2.se och Mikael återkommer till er när det är beställt.


Inglasning av balkong/altan:

Vårt byggnadslov för inglasning av balkong/altan har gott ut och styrelsen har tagit beslut om att inte ansöka om något nytt bygglov. Är man intresserad av att göra en inglasning är det den enskilda bostadsrättsinnehavaren som anösker om bygglov för inglasning. Styrelsen ska vara kontaktad i samband med ansökan.


Bostadsrättstillägget på din hemsförsäkring:

Styrelsen har beslutat att fortsätta betala försäkringen för bostadsrättstillägget. (2020-01-25)


Gästparkeringarna: 

Brf. Thulepark 1 och 2 har tillgång till 2 st gästparkeringar, där våra gäster har möjlighet att

stå i max 5 timmar tillsammans med parkeringstillstånd som varje lägenhetsinnahavare har 2 st av. Det är önskvärt att vi som lägenhetsinnehavare inte själv nyttjar platserna mer än korta stunder.