Föreningen

Brf. Thulepark 2

Thulepark 2 stod färdigbyggt mars 2016.

Föreningen består av ett flerfamiljshus med totalt 25 lägenheter.

Området Thulepark

Från parakeringsplats till att bli 3 flerfamijlshus som byggdes i två etapper. Thulepark, Astrid Lindgrensväg 2-6, är beläget i de nya delarna av Lund i korsningen Thulehemsvägen och Hjalmar Gullbergsväg. Det är nära till både skola och  matbutiker, med bra kommunikationsmöjligheter.


Lägenheterna i Brf. Thulepark 2, Astrid Lindgrens väg 6, är generöst tilltagna med stora balkonger/uteplatser. Här finns ett antal väldigt stora lägenheter med extra ytor som ger ett rymligt boende.


Det som är lite extra i Brf. Thulepark 2 är att två av lägenheterna består av additionslägenheter som ger möjlighet till ett väldigt flexibelt boende. En lägenhet i lägenheten som har egen ingång och ger möjlighet till uthyrning eller generationsboende.


Stor omsorg har lagts på både ute- och innemiljö. Från de översta våningarna har man en fantastisk utsikt över Skåneslätten.

Styrelsen

Vald 2019-05-09


Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden och i regel under första veckan i månaden.

Styrelseledamöterna är, utöver det ordinarie styrelsearbetet, involverade och engagerade

i olika projekt som bedrivs i föreningen.


Styrelsen arbetar målmedvetet långsiktigt och planerar för att föreningen inte ska överraskas av några oförutsedda händelser vad gäller bl a underhåll av fastigheten. En aktiv förvaltning är utomordentligt viktig för att bibehålla vår fina förening.

Ordförande

Stefan Sjölin

Kassör, webbansvarig

Jonna Rosén

Sekreterare

Carin Svensson

Ledamot, nyckel och utemiljöansvarig

Mikael Jönsson

Ledamot

Ann-Catrine Nilsson

Ledamot

Jan Olai

Suppleant

Karin Schornack

Suppleant

Franz-Michael Rundquist

Valberedningen

Eva Blomgren och Anders Blomgren