Fastigheten

Thulepark - Solhällan 4

Sundprojekt som är byggmästare för Thulepark, har lagt ner mycket arbete för att se till så att befintliga träd och grönska i området har kunnat bevarats.


Sundprojekt har utgått från Miljöprogram SYD, ett kommunalt program för bättre och ekologiskt hållbart byggande, samt certifieringssystemet Miljöbyggnad som utvärderar byggnader efter kategorierna energi, inomhusmiljö och material.

Certifieringen finns i tre olika nivåer; brons, silver och guld. Thulepark 2 är idag silvercertifierade men strävar efter att uppnå guldnivån.Lägenheterna

RUM

BOAREA

2 RoK

65 kvm

2-3 RoK

71 kvm

3 RoK

74 kvm

3 RoK

80 kvm

3 RoK

85 kvm

3 RoK

91 kvm

RUM

BOAREA

3 RoK, additionslägenhet

108 kvm

4 RoK

108 kvm

4 RoK

109 kvm

4 RoK

112 kvm

4-5 RoK

132 kvm

6 RoK, additionslägenhet

157 kvm

Bildgalleri